ul. Towarowa 39/208, 61-896 Poznań

Rola rezonansu magnetycznego w diagnostyce i leczeniu stwardnienia rozsianego

Strona główna

Rola rezonansu magnetycznego w diagnostyce i leczeniu stwardnienia rozsianego

Autor: Paweł Bąk | 

Data publikacji: 28 lipca 2022

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) odegrało wyjątkową rolę w diagnostyce i leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM). W ostatnich latach nastąpiły znaczne zmiany jeśli chodzi o diagnostykę SM, ponieważ badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego okazały się niewiarygodnie pomocne we wcześniejszym i dokładniejszym diagnozowaniu tej choroby. MR może być również stosowany jako narzędzie prognostyczne u pacjentów z klinicznie izolowanym zespołem (clinically isolated syndrome, CIS). CIS jest pierwszym sygnałem dotyczącym stwardnienia rozsianego.

Stwardnienie rozsiane – początkowa ocena pacjenta

Początkowa ocena pacjenta, u którego podejrzewa się stwardnienie rozsiane zaczyna się od badania z użyciem rezonansu magnetycznego. Wynika to z jego znakomitej czułości diagnostycznej w obrazowaniu ognisk demielinizacyjnych istoty białej, manifestującej się konkretnymi objawami klinicznymi (parestezje kończyn, zaburzenia równowagi, podwójne widzenie, problemy z widzeniem obuocznym, zaburzenia czucia w okolicach twarzy czy kończyn jak i wiele innych). Zaburzenia widzenia często są spowodowane przez zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego wywołanego przez proces demielinizacji.

Obrazy T2

Obrazy T2 zależne i sekwencje oparte na wzmocnieniu kontrastowym są obecnie standardowymi metodami MR stosowanymi w celu potwierdzenia lub odrzucenia diagnozy dot. SM. Zarówno konwencjonalne, jak i nowe techniki MR, zmieniły optykę skierowaną na mechanizm i samą patofizjologię tej jednostki chorobowej. Co ciekawe, aktywność choroby jest wykrywana 5–10 razy częściej w konwencjonalnym badaniu MR w porównaniu z kliniczną oceną nawrotów schorzenia. Zastosowanie rezonansu magnetycznego jest również pomocne w określeniu zaniku mózgu, który występować może już na początkowym etapie choroby. Badania nad SM wykazują, że proces ten związany jest z utratą połączeń nerwowych (aksonów) i ich uszkodzeniem.

Wcześniej wspomniane obrazy T2-zależne stosowane w MR są bardzo czułe w wykrywaniu zmian demielinizacyjnych charakterystycznych dla SM. Klasyczny wygląd stwardnienia rozsianego w rezonansie magnetycznym to liczne hiperintensywne ogniska. Typowe zmiany są jednak zwykle małe, okrągłe i mogą wystąpić w dowolnej części ośrodkowego układu nerwowego, w której występuje mielina. Zmiany te są częstsze w okolicy okołokomorowej, ale występują również w obszarach przykorowych i podnamiotowych mózgu. Chociaż stwardnienie rozsiane jest anomalią dotyczącą istoty białej, to z obserwacji wynika, że 5–10% przypadków obejmuje istotę szarą. Obraz SM mózgowia czasami określany jest jako „palce Dawsona” – oznacza to, że ogniska demielinizacyjne układają się do głównej osi ciała modzelowatego. Warto zwrócić uwagę na to, że widoczne zmiany nie zawsze manifestują się w sposób typowy. Oznacza to, że potrafią tworzyć plaki w formie zlanej struktury dochodzącej do kilku centymetrów. Przez to czasami mogą być nieprawidłowo różnicowane jako guzy OUN.

Obrazy T1

Jeśli chodzi o obrazy T1 zależne, to są one konieczne w celu uchwycenia ewentualnego wzmocnienia kontrastowego przez ogniska demielinizacyjne. Wychwyt kontrastu nie zawsze jest taki sam. Powoduje on zatem, że widoczne ogniska mogą różnić się kształtem. Ta zmienność może wynikać z różnego stopnia nasilenia stanu zapalnego i obecności bariery krew-mózg. Większość wzmocnionych ognisk wykazuje jednak jednorodny kształt. Istotną kwestią jest opóźnienie wyzwalania akwizycji skanowania T1 od momentu podania kontrastu. Powoduje to, uwidocznienie większej ilości plak charakterystycznych dla SM.

Rezonans magnetyczny – złoty standard

Rezonans magnetyczny jest badaniem z wyboru u pacjentów chorych, bądź podejrzanych o możliwy proces rozwoju stwardnienia rozsianego. Jest to badanie tak dokładne i czułe, że stanowi złoty standard w diagnostyce tej jednostki chorobowej. Proces demielinizacyjny wprzypadku SM rozwija się w mózgowiu jak i rdzeniu kręgowym. Rdzeń kręgowy stanowi prawię połowę przypadków, u których widoczne są również ogniska demielinizacyjne, dlatego bardzo często chorzy kierowani są na badanie MR głowy wraz z odcinkiem szyjnym a czasami również piersiowym. Jednak większość zmian widoczna jest głównie w mózgowiu i górnym odcinku rdzenia kręgowego. Warto pamiętać, że ocena pacjenta w rezonansie magnetycznym pod kątem występowania stwardnienia rozsianego powinna odbywać się zawsze jako metoda uzupełniająca wraz z obserwacją kliniczną chorego.

Call Now Button