ul. Towarowa 39/208, 61-896 Poznań

Rak piersi

Autor: Krzysztof Solnica | 

Data publikacji: 23 października 2023

Wstęp

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie (ok. 25%) i niestety – najczęstszą przyczyną zgonów (14%). Według statystyk prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia, tylko w 2020 r. na całym świecie chorobę tę zdiagnozowano u 2,3 mln kobiet. Odnotowano natomiast, aż 685.000 zgonów.

Rak piersi – występowanie

Występowanie raka piersi nie jest uzależnione od położenia geograficznego. Zachorowania odnotowywane są na całym świecie. Co do zasady choroba dotyka kobiety po okresie dojrzewania, a jej częstotliwość wzrasta wraz ze wzrostem wieku.

Choroba ta w niewielkim zakresie występuje również u mężczyzn. Stanowią oni ok. 0,5% – 1% chorych.
Przyjmuje się, że występowanie raka w historii danej rodziny, zwiększa ryzyko zachorowania u kolejnych pokoleń. Nie jest to jedna teoria zero-jedynkowa i brak zachorowań wśród najbliższych w żaden sposób nie determinuje twierdzenia, iż ryzyko choroby można u danej osoby uznać za niskie/ znikome.

Co jednak istotne, osoby z obciążonym wywiadem rodzinnym, w ramach wzmożonej profilaktyki, powinny wykonać badania na dziedziczne mutacje genów zwiększających ryzyko występowania raka piersi, tj. BRCA1, BRCA2 i PALB-2.
Kobiety u których wykryto mutacje w genie BRCA1 są obciążone ryzykiem zachorowania na raka piersi wynoszącym ponad (!) 80%. Według szacunków, tylko w Polsce populacja nosicielek tej mutacji wynosi ok. 100.000 kobiet.

Mutacje w genie BRCA2 zwiększają wystąpienie ryzyka raka piersi, aż do 56%.
Wykrycie mutacji powinno prowadzić do rozważenia wykonania profilaktycznej mastektomii oraz histerektomii – mutacje mają bowiem wpływ nie tylko na występowanie raka piersi, ale również jaka jajników.

Rak piersi – objawy

Rak piersi przez bardzo długi czas może rozwijać się bezobjawowo, dlatego tak ważna jest regularna profilaktyka. Wczesne wykrycie choroby daje bowiem bardzo duże szanse na pełny powrót do zdrowia. Im później zostanie postawiona diagnoza, tym szanse na wyleczenie maleją.
Objawy, których występowanie powinno bezwzględnie skutkować zapaleniem czerwonej lampki w głowie i pilnym zgłoszeniem na badania są:

  • Zmiana wyglądu piersi, w tym zmiana ich kształtu
  • Pojawienie się wgłębień/ wybrzuszeń
  • Zaczerwienienie skóry piersi
  • Zmiana koloru/ struktury skóry na otoczce piersi
  • Pojawienie się wydzieliny wypływającej z brodawki
  • Pojawienia się guzka/ zgrubienia w obrębie piersi lub dołu pachowego

Rak piersi – leczenie i rokowania

Zarówno leczenie, jak i rokowania uzależnione są od rodzaju raka i stopnia jego zaawansowania. Jak wskazano powyżej, w początkowej fazie choroba statystycznie dość dobrze reaguje na leczenie. Im bardziej jest ona zaawansowana, tym rokowania maleją, a pacjentka często musi zostać poddana leczeniu radykalnemu, uwzględniającego często pełną mastektomię (niektóre pacjentki we wczesnym stadium choroby również muszą zostać poddane temu zabiegowi).

Co do zasady w leczeniu raka piersi wykorzystywane są nie tylko zabiegi chirurgiczne, ale również chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia i inne sposoby systemowe. Leczenie dobierane jest indywidualnie w zależności od rodzaju, zaawansowania choroby i indywidualnych uwarunkowań pacjentki.

Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe okoliczności, nie ulega wątpliwości fakt, że rak piersi jest chorobą powszechną, dotykającą kobiety i w niewielkim zakresie mężczyzn na całym świecie. Wysoka śmiertelność wynika głównie z tego, że choroba jest rozpoznawana w późnym stadium. Wówczas nawet skojarzone i wielokierunkowe leczenie może nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Podkreślić jednak należy, że rak piersi może być całkowicie wyleczalny, szczególnie gdy jest rozpoznany na wczesnym etapie zaawansowania.

Z tej przyczyny, tak ważna jest profilaktyka, w tym comiesięczne samobadanie piersi. Każda zaś nieprawidłowość powinna bez zbędnej zwłoki zostać sprawdzona przez lekarza. Nawet najmniej niepokojący objaw, jak np. minimalne zmiany w kolorze skóry piersi bądź na samej jej otoczce, powinny skłonić do możliwie najszybszej wizyty u lekarza i rozpoczęcia diagnostyki. Czas, który upłynie do momentu postawienia diagnozy ma bowiem kluczowe znaczenie w kwestii zastosowanego leczenia, a przede wszystkim jego skuteczności.

Źródła:
1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
2. https://www.zwrotnikraka.pl/objawy-raka-piersi-sutka/

Powiązane wpisy

Call Now Button