ul. Towarowa 39/208, 61-896 Poznań

USG szyi wraz z tarczycą, węzłami chłonnymi i śliniankami

 1. Home
 2. /
 3. USG
 4. /
 5. USG szyi wraz z tarczycą,...

Obrazowanie szyi, tarczycy, ślinianek i węzłów chłonnych

 

USG szyi pozwala na zobrazowanie nieprawidłowości i patologicznych zmian w obrębie szyi oraz jamy ustnej. Jest stosowane w diagnostyce zaburzeń pracy tarczycy, krtani, ślinianek oraz sąsiadujących węzłów chłonnych. Badanie pozwala na stwierdzenie istnienia zmian chorobowych, nawet na wczesnym etapie ich powstania i ewentualnego rozwoju.

 

Wskazania do wykonania USG szyi, tarczycy, ślinianek i węzłów chłonnych

 • pojawienie się guzków/ zgrubień w obrębie szyi i jamy ustnej
 • powiększenie obwodu szyi
 • pojawienie się bólu w obrębie szyi i jamy ustnej, w tym w obrębie węzłów chłonnych
 • pojawienie się wgłębień/ wybrzuszeń w okolicy szyi, w szczególności pojawienie się asymetrii
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • ból ślinianek
 • niezidentyfikowany ból promieniujący do ucha
 • długotrwały ból gardła
 • nieprawidłowe wyniki hormonów tarczycy

 

Przeciwskazania do wykonania USG szyi, tarczycy, ślinianek i węzłów chłonnych

 

Nie ma żadnych przeciwskazań do wykonania USG szyi i okolic jamy ustnej – badanie jest całkowicie bezpieczne, niezależnie od wieku Pacjenta. Co więcej, można je przeprowadzić bez żadnych obaw również u kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Może być ono  wykonywane w bardzo krótkich odstępach czasu, bowiem fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości odpowiedzialne za powstanie obrazu nie wpływają w żaden sposób negatywnie na organizm ludzki.

 

Przygotowanie do badania USG szyi, tarczycy, ślinianek i węzłów chłonnych

 

USG szyi, tarczycy, ślinianek i węzłów chłonnych nie wymaga skierowania lekarskiego ani specjalnego przygotowania. Można je wykonać w każdym czasie. W celu usprawnienia wizyty sugerujemy zdjęcie biżuterii w obrębie szyi.

 

Przebieg badania

 

Pacjent umówiony na USG szyi, tarczycy, ślinianek lub węzłów chłonnych, powinien zjawić się w PP DIAGNOSTYKA 30 min przed wyznaczonym terminem badania. Czas ten jest bowiem niezbędny na wypełnienie wymaganej dokumentacji, a przede wszystkim ankiety medycznej, która dla lekarza radiologa stanowi niezwykle ważny element. Po wejściu do gabinetu przeprowadzany jest wywiad medyczny. Dodatkowo lekarz zapoznaje się z ewentualną wcześniejszą dokumentacją medyczną dotyczącą badanego obszaru. Następnie Pacjent proszony jest o położenie się na plecach i odchylenie głowy do tyłu.  W tej pozycji lekarz radiolog przeprowadza badanie USG, prowadząc głowicę aparatu w obrębie badanego obszaru. Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut, a po jego zakończeniu lekarz omawia co zostało zobrazowane, sporządza i wydaje pisemny wynik oraz ewentualne dalsze zalecenia.

Call Now Button