ul. Towarowa 39/208, 61-896 Poznań

Rezonans magnetyczny stawu skokowego

 1. Home
 2. /
 3. Rezonans magnetyczny
 4. /
 5. Rezonans magnetyczny stawu skokowego

MR stawu skokowego

Anatomia stawu skokowego

Staw skokowy stanowi niezwykle złożony mechanizm. Upraszczając, składa się z dwóch głównych elementów:

 • Stawu skokowo – goleniowego, stanowiącego połączenie kości piszczelowej, strzałkowej i skokowej. Odpowiada za ruch zgięcia grzbietowego oraz podeszwowego.
 • stawu skokowo – piętowo – łódkowatego, stanowiącego połączenie kości skokowej z kością piętową oraz łódkowatą. Umożliwia on ruch zgięcia podeszwowego, grzbietowego, odwracania, nawracania, przywodzenia oraz odwodzenia stopy.

Staw skokowy wyposażony jest również w torebki stawowe i liczne więzadła, które wraz z mięśniami i ścięgnami dolnej części nogi współpracują ze sobą, aby poradzić sobie z wyzwaniami, na jakie narażony jest staw podczas codziennej aktywności.

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) otworzyło nowe horyzonty w diagnostyce i leczeniu wielu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego stawu skokowego. Umożliwia bowiem ukazanie nieprawidłowości w kościach i tkankach miękkich, zanim staną się one widoczne w innych metodach obrazowania.

Co może wykazać badanie stawu skokowego przy użyciu rezonansu magnetycznego?

Znakomita rozdzielczość kontrastowa tkanek miękkich, nieinwazyjny charakter i wielopłaszczyznowe możliwości obrazowania MR sprawiają, że obrazowanie MR jest szczególnie cenne w wykrywaniu i ocenie:

 • zaburzeń struktur tkanek miękkich więzadeł stawu skokowego (np. uwięzienie, pęknięcie, zwichnięcie, ucisku przednio-bocznego, zespół zatoki stępu, neuropatie uciskowe itp.)
 • stopnia zaawansowania szeregu infekcji układu mięśniowo-szkieletowego, w tym zapalenia tkanki łącznej, ropni tkanek miękkich, zapalenia kości i szpiku,
 • szeregu nieprawidłowości kostnych, takich jak stłuczenia kości, złamania przeciążeniowe i z powodu niewydolności, złamania kostno-chrzęstne, martwica kości, przemijający obrzęk szpiku kostnego.

Jakie są wskazania do wykonania rezonansu magnetycznego stawu skokowego?

Wykonanie rezonansu magnetycznego stawu skokowego może być konieczne w przypadku szeregu dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta, m.in.:

 • bólu stawu skokowego,
 • urazu mechanicznego,
 • stanu zapalnego,
 • oznak uszkodzenia mięśni, chrząstek, torebki stawowej lub więzadeł,
 • reumatoidalnego zapalenia stawów,
 • zmian zwyrodnieniowych.

Jakie są przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego stawu skokowego?

Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia badania stawu skokowego przy użyciu rezonansu magnetycznego jest obecność w ciele pacjenta elektronicznych urządzeń medycznych lub elementów metalowych o właściwościach ferromagnetycznych, np. rozrusznika serca, śrub ortopedycznych, pompy insulinowej itp.

Należy przy tym zaznaczyć, że każdy element, który został wszczepiony w ciało pacjenta posiada stosowne certyfikaty z informacją, z jakiego tworzywa został wykonany. Aktualnie duża część implantów nie stanowi przeciwwskazania do badania w wysokim polu elektromagnetycznym, występującym w rezonansie magnetycznym, bowiem są stworzone ze stopów materiałów niewykazujących właściwości ferromagnetycznych, np. z tytanu.

Call Now Button