ul. Towarowa 39/208, 61-896 Poznań

Nowoczesna diagnostyka onkologiczna: zastosowanie TK i MRI w wykrywaniu i monitorowaniu nowotworów

Strona główna

Nowoczesna diagnostyka onkologiczna: zastosowanie TK i MRI w wykrywaniu i monitorowaniu nowotworów

Autor: Paweł Bąk | 

Data publikacji: 10 maja 2023

Wstęp:

W ostatnich latach medycyna odnotowała znaczne postępy w dziedzinie diagnostyki obrazowej, co pozwoliło na udoskonalenie metod wykrywania i monitorowania nowotworów. Tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MR) stały się niezastąpionymi narzędziami w diagnostyce onkologicznej, umożliwiając lekarzom lepsze rozumienie procesów chorobowych oraz szybsze i bardziej celowane podejmowanie decyzji terapeutycznych. W niniejszym artykule omówimy zastosowanie TK i MR w diagnostyce nowotworów oraz porównamy obie metody pod kątem efektywności, precyzji i bezpieczeństwa.

Tomografia komputerowa (TK) w diagnostyce onkologicznej

Tomografia komputerowa jest nieinwazyjnym badaniem obrazowym, które polega na uzyskiwaniu wielu zdjęć rentgenowskich z różnych kątów. Następnie komputer analizuje te zdjęcia, tworząc trójwymiarowy obraz badanego obszaru ciała. TK jest często stosowane w diagnostyce onkologicznej ze względu na wysoką rozdzielczość, szybkość oraz zdolność do przedstawienia tkanek miękkich, kości i naczyń krwionośnych jednocześnie.

a) Wykrywanie nowotworów

TK jest niezwykle użyteczne w wykrywaniu nowotworów, zwłaszcza w przypadku guzów układu oddechowego czy pokarmowego. Umożliwia wykrycie nawet bardzo małych zmian, co pozwala na wczesne rozpoznanie choroby nowotworowej i podjęcie odpowiedniego leczenia.

b) Staging nowotworów

Tomografia komputerowa odgrywa kluczową rolę w określaniu stopnia zaawansowania (tzw. staging) nowotworów. Pozwala ocenić wielkość guza, naciekanie sąsiednich tkanek i obecność przerzutów w węzłach chłonnych oraz innych narządach. Informacje te są niezbędne do prawidłowego planowania leczenia.

c) Monitorowanie leczenia

TK jest również stosowane w monitorowaniu leczenia onkologicznego, np. w ocenie skuteczności chemioterapii, radioterapii czy terapii celowanej. Umożliwia ocenę zmian w wielkości guza oraz wykrycie ewentualnych powikłań, takich jak krwawienia czy zapalenia.

Rezonans magnetyczny (MR) w diagnostyce onkologicznej

Rezonans magnetyczny to nieinwazyjna metoda obrazowania oparta na wykorzystaniu silnego pola magnetycznego i fal radiowych, które oddziałują z wodorem zawartym w organizmie. MR jest szczególnie przydatne w diagnostyce onkologicznej ze względu na swoją zdolność do uzyskiwania wysokokontrastowych obrazów tkanek miękkich, co pozwala na precyzyjne rozróżnienie guza od zdrowej tkanki.

a) Wykrywanie nowotworów

MRI jest bardzo efektywne w wykrywaniu nowotworów, szczególnie w przypadku guzów mózgu, rdzenia kręgowego, piersi, jamy brzusznej, miednicy oraz stawów. Dzięki wysokiej kontrastowości obrazów, MRI potrafi z dużą precyzją zlokalizować i scharakteryzować guzy, co pozwala na wczesne rozpoznanie i podjęcie odpowiedniego leczenia.

b) Staging nowotworów

Podobnie jak TK, MR jest wykorzystywane w procesie określania stopnia zaawansowania nowotworów. W związku z wyjątkową zdolnością do przedstawienia struktur anatomicznych i funkcjonalnych, MRI pozwala lekarzom na dokładne ocenienie naciekania sąsiednich tkanek oraz obecności ewentualnych przerzutów.

c) Monitorowanie leczenia

Rezonans magnetyczny jest również przydatny w monitorowaniu leczenia onkologicznego. Za pomocą rezonansu magnetycznego można ocenić skuteczność terapii, zmiany w wielkości guza oraz wykryć ewentualne powikłania czy nawroty choroby. MR pozwala także na ocenę procesów angiogenezy (tworzenie nowych naczyń krwionośnych przez guz) oraz martwicy (obumierania tkanki guza), co ma istotne znaczenie w ocenie skuteczności leczenia.

TK czy MR? Porównanie metod

Wybór między TK a MRI zależy głównie od rodzaju nowotworu, lokalizacji guza oraz celów diagnostycznych. Więcej o różnicach pomiędzy tymi metodami diagnostycznymi pisaliśmy w odrębnym artykule, poniżej krótkie przypomnienie:

a) Rozdzielczość obrazu

MR zapewnia lepszą rozdzielczość obrazu tkanek miękkich, co pozwala na precyzyjne rozróżnienie guza od zdrowej tkanki. TK z kolei ma lepszą zdolność do przedstawienia kości i naczyń krwionośnych.

b) Czas badania

Badanie TK jest szybsze niż MR, co ma znaczenie w przypadkach nagłych. MR może trwać od 30 minut do nawet 2 godzin, w zależności od badanego obszaru.

c) Bezpieczeństwo

MRI jest uważane za bezpieczniejsze od TK, gdyż nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego. W przypadku TK istnieje niewielkie ryzyko związane z ekspozycją na promieniowanie, choć warto zaznaczyć, że dawki są zazwyczaj bardzo niskie i korzyści diagnostyczne przewyższają to ryzyko. Ponadto, MR może nie być odpowiednie dla osób z metalowymi implantami, rozrusznikami serca czy innymi urządzeniami medycznymi, ze względu na wykorzystanie pola magnetycznego.

d) Koszt

Badania TK są zazwyczaj tańsze niż MR. Koszt badania TK zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj badania, ewentualność podania kontrastu czy zakres obszaru badanego. W przypadku MR, koszty są zwykle wyższe, co może wpłynąć na dostępność tej metody dla niektórych pacjentów.

Podsumowanie:

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny to dwa potężne narzędzia diagnostyczne, które odgrywają kluczową rolę w wykrywaniu i monitorowaniu nowotworów. Wybór między tymi dwiema metodami zależy głównie od rodzaju nowotworu, lokalizacji guza oraz celów diagnostycznych. Ważne jest, aby pamiętać, że TK i MR mogą być stosowane wspólnie w diagnostyce onkologicznej, uzupełniając się wzajemnie i dostarczając lekarzom pełniejszego obrazu procesów chorobowych. Współpraca między specjalistami oraz ciągłe innowacje technologiczne sprawiają, że diagnostyka onkologiczna staje się coraz bardziej precyzyjna i skuteczna, co z kolei przekłada się na lepsze prognozy i jakość życia pacjentów onkologicznych.

Call Now Button