ul. Towarowa 39/208, 61-896 Poznań

USG węzłów chłonnych

  1. Home
  2. /
  3. USG
  4. /
  5. USG węzłów chłonnych

Obrazowanie węzłów chłonnych

 

Węzły chłonne rozmieszczone są w różnych obszarach ciała człowieka, a przeprowadzenie badania USG umożliwia ocenę ich wielkości, struktury oraz wykrycie ewentualnych zmian chorobowych/ patologicznych – nawet na ich wczesnym etapie. W badaniu USG węzłów chłonnych możliwa jest również ocena ich unaczynienia poprzez wykorzystanie metody dopplera – mierzy ona przepływ krwi, dzięki czemu mamy wiedzę o przekroju węzłów oraz ich wydolności.

 

Wskazania do wykonania USG węzłów chłonnych:

  • pojawienie się bólu w obrębie węzłów chłonnych
  • powiększenie węzłów chłonnych
  • pojawienie się zgrubień/ guzków/ wybrzuszeń w obszarze węzłów chłonnych
  • zmiana w wyglądzie skóry w okolicy węzłów chłonnych

 

Przeciwskazania do wykonania USG węzłów chłonnych

 

Nie ma żadnych przeciwskazań do wykonania USG węzłów chłonnych – badanie jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Co więcej, można je przeprowadzić bez żadnych obaw również u dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Może być ono wykonywane w bardzo krótkich odstępach czasu, bowiem fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości odpowiedzialne za powstanie obrazu nie wpływają w żaden sposób negatywnie na organizm ludzki.

 

Przygotowanie do badania USG węzłów chłonnych

 

USG węzłów chłonnych nie wymaga skierowania lekarskiego ani specjalnego przygotowania. Można je wykonać w każdym czasie.

 

 

Przebieg badania

 

Pacjent umówiony na USG węzłów chłonnych powinien zjawić się w PP DIAGNOSTYKA 30 min przed wyznaczonym terminem badania. Czas ten jest bowiem niezbędny na wypełnienie wymaganej dokumentacji, a przede wszystkim ankiety medycznej, która dla lekarza radiologa stanowi niezwykle ważny element. Po wejściu do gabinetu przeprowadzany jest wywiad medyczny. Dodatkowo lekarz zapoznaje się z ewentualną wcześniejszą dokumentacją medyczną dotyczącą badanego obszaru. Następnie Pacjent proszony jest o zajęcie odpowiedniej pozycji i odsłonięcie badanego obszaru. Lekarz radiolog przeprowadza badanie USG, prowadząc głowicę aparatu w obrębie badanych węzłów chłonnych. Badanie trwa zazwyczaj kilkanaście minut, a po jego zakończeniu lekarz omawia co zostało zobrazowane, sporządza i wydaje pisemny wynik oraz ewentualne dalsze zalecenia.

Call Now Button