ul. Towarowa 39/208, 61-896 Poznań

USG piersi wraz z jamami pachowymi

 1. Home
 2. /
 3. USG
 4. /
 5. USG piersi wraz z jamami...

Obrazowanie piersi i dołów pachowych

 

USG piersi jest jednym z trzech podstawowych narzędzi w obrazowaniu piersi i dołów pachowych. Co do zasady, USG jest podstawowym narzędziem stosowanym do badań profilaktycznych, a jego uzupełnienie stanowi mammografia i rezonans magnetyczny. Wykonanie USG piersi i dołów pachowych jest badaniem bezbolesnym, łatwo dostępnym, szybkim i stosunkowo tanim – w porównaniu do pozostałych dostępnych narzędzi.

 

Badanie USG piersi i dołów pachowych umożliwia ocenę struktury gruczołu piersiowego (sutkowego) i dołów pachowych, w szczególności – wykrycie zmian o charakterze patologicznym. Obrazowanie to pozwala również na dokonanie pomiarów zmian, a także wstępną ocenę ich charakteru.

 

Wskazania do wykonania USG piersi i dołów pachowych:

 • profilaktyka raka piersi (coroczne badanie)
 • ból w obrębie piersi lub dołu pachowego
 • pojawienie się guzka/ zgrubienia w obrębie piersi lub dołu pachowego
 • pojawienie się wgłębienia/ wybrzuszenia w obrębie piersi lub dołu pachowego
 • zmiana kształtu piersi
 • zaczerwienie skóry piersi i dołu pachowego
 • podejrzenie ropnia piersi
 • zmiana koloru/ struktury na otoczce gruczołu piersiowego
 • pojawienie się wydzieliny wypływającej z brodawki
 • obciążony wywiad rodzinny dot. występowania raka piersi
 • trwająca hormonoterapia
 • kontrola wcześniej rozpoznanych łagodnych zmian
 • diagnostyka piersi z implantami

 

Przeciwskazania do wykonania USG piersi i dołów pachowych

 

Jak już wskazano powyżej, badanie USG jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Nie ma żadnych przeciwskazań do jego wykonania. Co więcej, można je przeprowadzić bez żadnych obaw również u kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Może być ono również przeprowadzane w bardzo krótkich odstępach czasu. Fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości odpowiedzialne za powstanie obrazu nie wpływają bowiem w żaden sposób negatywnie na organizm ludzki.

 

Przygotowanie do badania USG piersi i dołów pachowych

 

USG piersi i gruczołów pachowych nie wymaga skierowania lekarskiego ani specjalnego przygotowania. Można je wykonać w każdym czasie, jednakże największą wartość diagnostyczną u kobiet miesiączkujących będzie miało, gdy zostanie wykonane pomiędzy 4, a 14 dniem cyklu. Za początek cyklu należy przyjąć pierwszy dzień miesiączki. Personel medyczny dodatkowo musi być poinformowany o przyjmowaniu przez Pacjentkę hormonoterapii bądź antykoncepcji.

 

Przebieg badania

 

Pacjent umówiony na USG piersi i gruczołów pachowych, powinien zjawić się w PP DIAGNOSTYKA 30 min przed wyznaczonym terminem badania. Czas ten jest bowiem niezbędny na wypełnienie wymaganej dokumentacji, a przede wszystkim ankiety medycznej, która dla lekarza radiologa stanowi niezwykle ważny element. Po wejściu do gabinetu przeprowadzany jest wywiad medyczny. Dodatkowo lekarz zapoznaje się z ewentualną wcześniejszą dokumentacją medyczną dotyczącą badanego obszaru. Następnie Pacjent proszony jest o zdjęcie górnych części garderoby, ułożenie się na plecach i umieszczenie dłoni pod głową. W tej pozycji lekarz radiolog przeprowadza badanie USG, prowadząc głowicę aparatu w ramach badanego obszaru. Badanie trwa kilkanaście minut, a po jego zakończeniu lekarz omawia co zostało zobrazowane, sporządza i wydaje pisemny wynik oraz ewentualne dalsze zalecenia.

 

Call Now Button