ul. Towarowa 39/208, 61-896 Poznań

USG pachwin

  1. Home
  2. /
  3. USG
  4. /
  5. USG pachwin

Obrazowanie pachwin

 

USG pachwin pozwala na zobrazowania nieprawidłowości oraz zmian patologicznych w ich obrębie . Badanie umożliwia stwierdzenie istnienia struktur zmienionych chorobowo, nawet na wczesnym etapie ich powstania i ewentualnego rozwoju.

 

Wskazania do wykonania USG pachwin:

  • ból w obrębie pachwin
  • pojawienie się zgrubień/ guzków/ wybrzuszeń
  • pojawienie się zmian skórnych
  • dyskomfort pojawiający się podczas wzmożonego wysiłku fizycznego
  • powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych

 

Przeciwskazania do wykonania USG pachwin

 

Nie ma żadnych przeciwskazań do wykonania USG pachwin – badanie jest całkowicie bezpieczne, niezależnie od wieku Pacjenta. Co więcej, można je przeprowadzić bez żadnych obaw również u kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Może być ono  wykonywane w bardzo krótkich odstępach czasu, bowiem fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości odpowiedzialne za powstanie obrazu nie wpływają w żaden sposób negatywnie na organizm ludzki.

 

Przygotowanie do badania USG pachwin

 

USG pachwin nie wymaga skierowania lekarskiego ani specjalnego przygotowania. Można je wykonać w każdym czasie. W celu zapewnienia maksymalnego komfortu Pacjentowi, zalecamy ubranie się ułatwiające swobodny dostęp do badanej okolicy.

 

 

Przebieg badania

 

Pacjent umówiony na USG pachwin, powinien zjawić się w PP DIAGNOSTYKA 30 min przed wyznaczonym terminem badania. Czas ten jest bowiem niezbędny na wypełnienie wymaganej dokumentacji, a przede wszystkim ankiety medycznej, która dla lekarza radiologa stanowi niezwykle ważny element. Po wejściu do gabinetu przeprowadzany jest wywiad medyczny. Dodatkowo lekarz zapoznaje się z ewentualną wcześniejszą dokumentacją medyczną dotyczącą badanego obszaru. Następnie Pacjent proszony jest o zajęcie odpowiedniej pozycji i odsłonięcie badanego obszaru. Wówczas lekarz przeprowadza badanie USG, prowadząc głowicę aparatu w obrębie dołów pachwinowych. Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut, a po jego zakończeniu lekarz omawia co zostało zobrazowane, sporządza i wydaje pisemny wynik oraz ewentualne dalsze zalecenia.

Call Now Button