ul. Towarowa 39/208, 61-896 Poznań

Tomografia komputerowa kości przedramienia

  1. Home
  2. /
  3. Tomografia komputerowa
  4. /
  5. Tomografia komputerowa kości przedramienia

Anatomia przedramienia (kości przedramienia)

Przedramię jest częścią kończyny górnej i znajduje się ono między stawem łokciowym, a nadgarstkiem. Wyróżnić w nim można dwie okolice, którymi są okolica przedramieniowa przednia i okolica przedramieniowa tylna, natomiast część kostną tego obszaru stanowią:

  • Kość promieniowa
  • Kość łokciowa

W górnej części przedramienia znajduje się dół łokciowy, przez który przechodzą struktury z ramienia na przedramię (z wyjątkiem nerwu łokciowego biegnącego po drugiej stronie stawu łokciowego).

W dolnej części przedramienia znajduje się kanał nadgarstka, przez który struktury z przedramienia przechodzą na rękę – główny wyjątek stanowi tętnica promieniowa, która przechodzi na tylnej powierzchni nadgarstka.

Przedramię umożliwia poruszanie, dokładniej ruchy rotacyjne powodujące odwracanie i nawracanie ręki.

Wskazania do badania kości przedramienia w tomografii komputerowej

Do najczęstszych patologii omawianego obszaru ciała należą złamania i pęknięcia kości promieniowej i łokciowej. Dochodzi do tego zazwyczaj podczas nagłego urazu powstałego np. w wyniku upadku lub silnego uderzenia. Może mu towarzyszyć uszkodzenie poszczególnych naczyń krwionośnych oraz nerwów. Poza tym TK przedramienia może być pomocne przy ocenie zwyrodnień kości, czy złamań zmęczeniowych. Badanie tomografii komputerowej jest również niezwykle przydatne przy ocenie wstawionych szyn, drutów i innych implantów i pozwala ocenić, czy nie doszło do obluzowania albo uszkodzenia danego wszczepu.

Przygotowanie do badania kości ramiennej

W zdecydowanej większości przypadków badanie TK kości przedramienia nie wymaga podania środka kontrastującego, jest szybkie oraz całkowicie bezbolesne. Przy wykonywaniu tego badania nie trzeba być na czczo, ani oznaczać poziomu kreatyniny oraz eGFR. Niezbędne jest, jak do każdego badania na tomografie komputerowym oraz z użyciem promieniowania jonizującego przynieść aktualne skierowanie na badanie przedramienia (kości przedramienia) w TK.

Call Now Button