ul. Towarowa 39/208, 61-896 Poznań

Endometrioza. Diagnostyka ednometriozy

  1. Home
  2. /
  3. Endometrioza. Diagnostyka ednometriozy

Endometrioza

Endometrioza to choroba, która charakteryzuje się migracją komórek błony śluzowej macicy (endometrium) poza miejscem ich fizjologicznego występowania. Najczęściej koncentruje się w okolicy jajników, jajowodów, jelit oraz innych narządów miednicy. Choroba ta jest przewlekła, a objawy mogą się różnić. Do najczęstszych należą silne bóle menstruacyjne, ból podczas stosunku płciowego, zaburzenia miesiączkowania, bóle podbrzusza występujące spontanicznie oraz towarzyszące przy wypróżnianiu.

Endometrioza według najnowszych statystyk dotyka od 6-15% ogólnej populacji kobiet i aż 5-10% kobiet w wieku rozrodczym. Są to niestety przerażające dane określające ilość chorujących kobiet. Pomimo tak wysokich wskaźników dot. ilości, diagnostyka jest przeprowadzana zbyt późno. Wiąże się to głównie z brakiem placówek, które oferują przeprowadzenie umiejętnej diagnostyki dot. endometriozy. Ma to duży wpływ na późniejsze decyzje dot. odpowiedniego leczenia.

MR miednicy mniejszej – diagnostyka endometriozy

Diagnostyka endometriozy jest szczególnie istotna, co pozwala trafnie odszukać przyczynę problemów, jakie zgłasza pacjentka. Chorobę tą należy różnicować z zespołem jelita drażliwego, który może dawać podobne objawy.

Istnieje kilka metod, które mogą pomóc w diagnostyce, jednak najnowsze badania określają, że rezonans magnetyczny (MR) miednicy mniejszej wykonany zgodnie ze sztuką ( czyli z najnowszymi wytycznymi w poszukiwaniu ognisk endometrialnych) cechuje się dużą rozdzielczością oraz wyższą obiektywnością niż np. wykonanie specyficznego badania USG jakim jest TVUS.

Kolejną ważną funkcjonalnością badania z użyciem rezonansu magnetycznego jest możliwość wcześniejszego i bardziej precyzyjnego określenia obecności torbieli endometrialnych jajników jak i DIE (tzw. endometriozy głęboko naciekającej) oraz m.in. oceny stopnia zaawansowania, co ma kluczowe znaczenie w podjęciu dalszych kroków dotyczących leczenia i diagnostyki.

W przypadku potwierdzenia endometriozy, lekarz będzie mógł zaplanować dalsze leczenie polegające na objawowym łagodzeniu dolegliwości bólowych poprzez techniki fizjoterapii uroginekologicznej (wykonywane przez terapeutkę/ę uroginekologiczną/ego – położna, fizjoterapeuta lub lekarz po uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu), podaż leków hormonalnych, a w zaawansowanym stadiach leczenie operacyjne.

Endometrioza – jak przygotować się do badania?

Wykonanie badania MR miednicy mniejszej ukierunkowanego na endometriozę wymaga odpowiedniego przygotowania się pacjentki przed samym badaniem. O takim przygotowaniu i instruktażu pacjentka zostanie poinformowana każdorazowo w momencie zapisu na badanie MR. Przygotowanie to jest kluczowe, ponieważ warunkuje dużo wyższą jakość badania, a co za tym idzie postawienie ostatecznej diagnozy.

Dodatkowo podczas badania należy podać gadolinowy środek kontrastowy. W tym celu pacjentka przed badaniem powinna wykonać diagnostykę krwi z oznaczeniem poziomu kreatyniny wraz z eGFR. Wynik nie powinien być starszy niż 2 tygodnie. Kolejną istotną kwestią jest zabranie ze sobą wszelkiej dokumentacji medycznej dot. miednicy i ewentualnych wcześniejszych badań.

PP DIAGNOSTYKA jest jedną z nielicznych pracowni diagnostycznych, które zajmują się badaniem miednicy mniejszej pod kątem endometriozy. Od każdej pacjentki zbierany jest szczegółowy wywiad, a badanie jest wykonywane i opisywane z należytą starannością przez wykwalifikowany personel medyczny. Badanie trwa ok. 1h z uwagi na obfitość protokołu badania, jakość otrzymywanych sekwencji i sposób zaplanowania całej procedury. To wszystko ma wpływ na doskonałą jakość oferowaną przez naszą placówkę. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: +48 614 439 001

Call Now Button