ul. Towarowa 39/208, 61-896 Poznań

Tomografia komputerowa kości podudzia

  1. Home
  2. /
  3. Tomografia komputerowa
  4. /
  5. Tomografia komputerowa kości podudzia

Anatomia kości podudzia

Podudzie, zwane także golenią składa się z dwóch kości długich:

  • strzałkowej
  • piszczelowej

Kość piszczelowa jest znacznie grubsza i masywniejsza niż kość strzałkowa, gdyż na niej utrzymuje się cały ciężar ciała. Natomiast kość strzałkowa jest dość cienka, bocznie położona w stosunku do k. piszczelowej. Obie kości razem tworzą szkielet kostny goleni. Połączone są od góry stawem piszczelowo-strzałkowym, który nie łączy się jednak ze stawem kolanowym. Pomiędzy kośćmi znajduje się błona międzykostna goleni zbudowana z wytrzymałej tkanki łącznej. Łączy ona obie kości ze sobą na całej ich długości.

Goleń stanowi podporę całego ciała, umożliwia chodzenie, a także stanowi przyczep wielu mięśni. Współtworzy staw skokowy górny umożliwiający poruszanie stopą.

Wskazania do badania kości podudzia w tomografii komputerowej

Złamania kości podudzia są jednym z częściej występujących złamań i zdarzają się w każdym wieku. Uszkodzenia kości podudzia, są bywają bardzo poważne i obejmują często urazy dodatkowe skóry lub mięśni. Bardzo często dochodzi do złamania otwartego. Wyróżniamy 3 kategorie złamań w obszarze podudzia:

  • złamania kości piszczelowej
  • złamania kości strzałkowej
  • złamania obu kości podudzia – często są to złamania otwarte, bardzo groźne, którym często towarzyszy uszkodzenie nerwów biegnących do stopy, z możliwością ograniczenia czucia i ograniczeniami ruchowymi nawet po wyleczeniu kończyny.

Poza wyżej wymienionymi urazami, także złamanie zmęczeniowe również można z powodzeniem uwidocznić tym rodzajem badania. Tomografia komputerowa jest również niezwykle przydatne przy ocenie wstawionych szyn, drutów czy różnych implantów i pozwala ocenić, czy nie doszło do obluzowania albo uszkodzenia danego wszczepu.

Przygotowanie do badania kości ramiennej

W zdecydowanej większości przypadków badanie TK kości podudzia nie wymaga podania środka kontrastującego, jest szybkie oraz całkowicie bezbolesne. Przy wykonywaniu tego badania nie trzeba być na czczo, ani oznaczać poziomu kreatyniny oraz eGFR. Niezbędne jest, jak do każdego badania na tomografie komputerowym oraz z użyciem promieniowania jonizującego przynieść aktualne skierowanie na badanie ramienia (kości ramiennej) w TK.

Call Now Button